Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, iż ogłoszenia i inne informacje dotyczące wszczynanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych będą dostępne na stronie internetowej:

bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-do-30000-euro/

W wyszukiwarce należy, z pola "instytucja ogłaszająca",  wybrać "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej". 
Po zatwierdzeniu pojawią się wszystkie ogłoszenia MOPS w Łodzi.  


Informację wprowadził(a): Maciej Matysek / MOPS (03.01.2020 10:44)

Informację zmodyfikował(a): Maciej Matysek / MOPS (28.01.2020 10:10)

Ilość odwiedzin: 1346