Oferty pracy na stanowisku urzędniczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Ośrodku, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych
w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

- kwestionariusz osobowy >>>

- oświadczenie >>>

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście. Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Dział Kadr przez okres 1 miesiąca od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego
w naborze.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone
z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Praca w MOPS

Referenta/Podinspektora
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 22 września 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referenta/podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: październik 2022 roku
Termin składania ofert: 06 października 2022 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 22.09.2022
Termin składania ofert: 06.10.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór WFK-księgowość 22.pdf
Inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 22 września 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: październik 2022 roku
Termin składania ofert do dnia 06 października 2022 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 22.09.2022
Termin składania ofert: 06.10.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór WZP 22.09.22.pdf
kierownik
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 21 września 2022 roku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: kierownika Wydziału Zamówień Publicznych

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: październik 2022 roku

Termin składania ofert do dnia 05 października 2022 roku

Data publikacji: 21.09.2022
Termin składania ofert: 05.10.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór.pdf
referent/podinspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 21 września 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referenta/podinspektora w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: październik 2022 roku

Termin składania ofert: 05 października 2022 roku

Data publikacji: 21.09.2022
Termin składania ofert: 05.10.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór.pdf
referent/podinspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 01 września 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referenta/podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień/październik 2022 roku

Termin składania ofert: 16 września 2022 roku

Data publikacji: 01.09.2022
Termin składania ofert: 16.09.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór WFK-1.pdf
referent/podinspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 01 września 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referenta/podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1 Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień/październik 2022 roku

Termin składania ofert: 16 września 2022 roku

Data publikacji: 01.09.2022
Termin składania ofert: 16.09.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór WFK.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU.pdf
kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: kierownika Wydziału Zamówień Publicznych

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: 01 października 2022 roku

Data publikacji: 24.08.2022
Termin składania ofert: 07.09.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU.pdf
podinspektor/inspektor w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2022 roku

Data publikacji: 24.08.2022
Termin składania ofert: 07.09.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU WRSON.pdf
Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka „Ciechocińska”
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 17 sierpnia 2022 r. ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka „Ciechocińska” w Łodzi przy ul. Ciechocińskiej 10

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Termin składania ofert : 29 sierpnia 2022 r.

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2022 r.

Data publikacji: 17.08.2022
Termin składania ofert: 29.08.2022
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 01.12.2022
inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 16 sierpnia 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2022 roku

Termin składania ofert do dnia 30 sierpnia 2022 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 16.08.2022
Termin składania ofert: 30.08.2022
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU.pdf
kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: kierownika Wydziału Zamówień Publicznych

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: 01 października 2022 roku

Data publikacji: 04.08.2022
Termin składania ofert: 19.08.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 24.11.2022
podinspektor/inspektor w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: sierpień/wrzesień 2022 roku

Data publikacji: 04.08.2022
Termin składania ofert: 19.08.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 24.11.2022
dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka „Ciechocińska” w Łodzi
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka „Ciechocińska” w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Data publikacji: 02.08.2022
Termin składania ofert: 16.08.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU.pdf
podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: sierpień/wrzesień 2022 roku

Data publikacji: 02.08.2022
Termin składania ofert: 16.08.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU.pdf
Kierownik Działu Pomocy Materialnej i Pracy Socjalnej
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika Działu Pomocy Materialnej i Pracy Socjalnej III w III Wydziale Pracy Środowiskowej

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: III Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi przy ul. Będzińskiej 5

Planowany początek zatrudnienia: 01września 2022 roku

Data publikacji: 26.07.2022
Termin składania ofert: 09.08.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 11.11.2022
Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka „Ciechocińska”
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka „Ciechocińska” w Łodzi przy ul. Ciechocińskiej 10

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Planowany początek zatrudnienia: 01 września 2022 r.

Data publikacji: 19.07.2022
Termin składania ofert: 01.08.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 02.11.2022
Psycholog
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a zatrudni obywatela Ukrainy na stanowisko pracy: psychologa (1 stanowisko)

Data publikacji: 13.07.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór UNICEF psych. 2022.pdf
Pomoc administracyjna
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a zatrudni obywatela Ukrainy na stanowisko pracy: pomoc administracyjna (21 stanowisk)

Data publikacji: 13.07.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór UNICEF pomoc adm 2022.pdf
Pedagog
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a zatrudni obywatela Ukrainy na stanowisko pracy: pedagoga (1 stanowisko).

Data publikacji: 13.07.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór UNICEF pedagog 2022.pdf
Asystent rodziny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a zatrudni obywatela Ukrainy na stanowisko pracy: asystenta rodziny (8 stanowisk)

Data publikacji: 13.07.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór UNICEF asystent rodziny 2022.pdf

Metryka strony i historia zmian