Oferty pracy na stanowisku urzędniczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Ośrodku, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych
w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

- kwestionariusz osobowy >>>

- oświadczenie >>>

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście. Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Dział Kadr przez okres 1 miesiąca od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego
w naborze.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone
z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Praca w MOPS

podinspektor/inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 18 stycznia 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: luty 2021 roku


Data publikacji: 18.01.2021
Termin składania ofert: 29.01.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU - fk.pdf
podinspektor/inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: luty 2021 roku

Data publikacji: 14.01.2021
Termin składania ofert: 29.01.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Informacja o unieważnieniu naboru.pdf
główny księgowy
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Narutowicza 114 ogłasza nabór na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy – główny księgowy

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Liczba lub wymiar etatu: 1 osoba / pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114, 90 – 145 Łódź

Planowana data zatrudnienia: styczeń 2021 r.

Data publikacji: 12.01.2021
Termin składania ofert: 25.01.2021
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Informacja o unieważnieniu naboru.pdf
księgow(a)y / starsz(a)y księgow(a)y
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Narutowicza 114 ogłasza nabór na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy: księgow(a)y / starsz(a)y księgow(a)y.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę Liczba lub wymiar etatu: 1 osoba / pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114, 90-145 Łódź

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę Liczba lub wymiar etatu: 1 osoba / pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114, 90 – 145 Łódź

Planowany termin zatrudnienia: 01.01.2021 r.

Data publikacji: 17.12.2020
Termin składania ofert: 29.12.2020
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
główny księgowy
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Narutowicza 114 ogłasza nabór na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Nazwa wolnego stanowiska pracy – główny księgowy

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Liczba lub wymiar etatu: 1 osoba / pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114, 90 – 145 Łódź

Planowana data zatrudnienia: 01.01.2021 r.

Data publikacji: 14.12.2020
Termin składania ofert: 28.12.2020
Ogłoszenie (.pdf): ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
podinspektora (zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo)
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 20 listopada 2020 roku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektora (zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo) w Dziale Kadr Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: grudzień 2020 r.

Termin składania ofert: 30 listopada 2020 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 20.11.2020
Termin składania ofert: 30.11.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Pracownik socjalny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 27 października 2020 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownika socjalnego w Zespole Usamodzielnień Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Miejsce wykonywania pracy: WWPZ w Łodzi ul. Małachowskiego 74

Planowany początek zatrudnienia: listopad 2020 roku

Termin składania ofert: 10 listopada 2020 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 27.10.2020
Termin składania ofert: 10.11.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
podinspektor/inspektor
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: listopad 2020 roku

Termin składania ofert: 30 października 2020 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6% Warunki

Data publikacji: 20.10.2020
Termin składania ofert: 30.10.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
podinspektora/inspektora
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Koordynacji i Nadzoru Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: listopad 2020 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 14.10.2020
Termin składania ofert: 28.10.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU.pdf
asystent rodziny
Podstawowe informacje o ofercie:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI ul. Kilińskiego 102/102a, 90 – 012 Łódź ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze asystenta rodziny: w projekcie „Rodzina w Łodzi do celu” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18).

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 1 umowa na etat; 1 umowa na pół etatu (na zastępstwo)

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Planowany początek zatrudnienia: październik 2020 roku.

Data publikacji: 06.10.2020
Termin składania ofert: 14.10.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
księgow(a)y / starsz(a)y księgow(a)y
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Narutowicza 114 ogłasza nabór na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy: księgow(a)y / starsz(a)y księgow(a)y.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Liczba lub wymiar etatu: 1 osoba / pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114, 90-145 Łódź

Data publikacji: 25.09.2020
Termin składania ofert: 08.10.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ”Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi ul. Krzemieniecka 7/9 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi ul. Krzemieniecka 7/9

Planowany początek zatrudnienia: październik 2020 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnionych osób niepełnosprawnych: > 6 %

Data publikacji: 24.09.2020
Termin składania ofert: 06.10.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
podinspektora/inspektora
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Koordynacji i Nadzoru Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: październik 2020 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 18.09.2020
Termin składania ofert: 02.10.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): WYNIKI NABORU.pdf
specjalista ds. kadr
Podstawowe informacje o ofercie:

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze:
specjalista ds. kadr w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: poniżej 6%

Data publikacji: 28.08.2020
Termin składania ofert: 15.09.2020
Ogłoszenie (.pdf): specjalista ds. kadr.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Główn(a)y księgow(a)y
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Narutowicza 114 ogłasza nabór na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy: Główn(a)y księgow(a)y.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Liczba lub wymiar etatu: 1 osoba / pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114, 90-145 Łódź

Data publikacji: 20.08.2020
Termin składania ofert: 03.09.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
główny księgowy
Podstawowe informacje o ofercie:

Dyrektor Centrum Administracyjnego nr 2 w Łodzi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Administracyjnym nr 2 w Łodzi, ul. Marysińska 100, 91-851 Łódź

Data publikacji: 17.08.2020
Termin składania ofert: 27.08.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Informacja o wynikach naboru.pdf
podinspektor ds. płac
Podstawowe informacje o ofercie:

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. płac

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65

Data publikacji: 31.07.2020
Termin składania ofert: 18.08.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): wyniki naboru.pdf
pielęgniarka
Podstawowe informacje o ofercie:

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze: pielęgniarka

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65

Data publikacji: 31.07.2020
Termin składania ofert: 18.08.2020
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf

Metryka strony i historia zmian