Mops Łódź

Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej – instytucja przeznaczona dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Domy Pomocy Społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających.

Miesięczny koszt utrzymania w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez samorząd:

Średni miesięczny koszt  utrzymania mieszkańca DPS od 1 kwietnia 2015 roku został ustalony Zarządzeniem NR 656/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2015 roku  i wynosi:

Miesięczny koszt utrzymania w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych na zlecenie miasta Łodzi:

 • DPS „Dom Kombatanta” im. mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” przy ul. Przyrodniczej 24/26 – 2 871 zł;
 • DPS „Pogodna Jesień” przy ul. Dojazdowej 5/7 – 2 214 zł;
 • DPS przy ul. Rojnej 15 – 2 694 zł;
 • DPS „Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9 – 2 909 zł;
 • Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267 – 2 964 zł;
 • 2 DPS przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 – 3 133 zł;
 • 3 DPS przy ul. Paradnej 36 – 2 839 zł;
 • 5 DPS przy ul. Podgórnej 2/14 – 2 437 zł;
 • 6 DPS przy ul. Złotniczej 10 – 3 041 zł;
 • DPS przy ul. Spadkowej 4/6 – 3 595 zł;
 • DPS przy ul. Sierakowskiego 65 – 4 496 zł;
 • DPS przy ul. Rudzkiej 65 – 3 121 zł;
 • DPS przy ul. Narutowicza 114 – 3 141 zł;

Średni miesięczny koszt  utrzymania mieszkańca DPS od 1 kwietnia 2015 r. został ustalony Zarządzeniem NR 657/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 marca 2015 roku  i wynosi:

 • DPS dla dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Mężczyzn przy ul. Helenówek 7 – 2 461 zł;
 • DPS im. bł. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 – 2 367 zł.

Domy Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku

DPS w Łodzi przy ul. Rojnej 15

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
ul. Rojna 15
tel. 42 652-24-25
fax 655-73-57


Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 usytuowany jest w zachodniej części Łodzi, na osiedlu Teofilów. Bliskość budynków mieszkalnych, kompleksu handlowo-usługowego, a także dostępność środków komunikacji miejskiej stanowią o atrakcyjności jego położenia, zaś sam Dom otoczony jest przepięknym parkiem, umożliwiającym mieszkańcom kontakt z przyrodą oraz odpoczynek
i relaks w atmosferze spokoju.

Placówka przeznaczona jest dla osób w podeszłym wieku. Mieści się w trzykondygnacyjnym budynku pozbawionym barier architektonicznych, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażonym w windę. Na terenie Domu znajduje się kuchnia, przestronna stołówka, która służy mieszkańcom nie tylko jako jadalnia, ale też jako miejsce licznych zabaw i spotkań, oraz sale terapii zajęciowych. W Domu działa również gabinet rehabilitacji.

Pensjonariusze mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgnacyjną i medyczną. Korzystają z bogatej oferty wsparcia rehabilitacyjnego i psychologicznego, ciekawego programu organizacji czasu wolnego
i terapii zajęciowej. Szczególną popularnością wśród podopiecznych cieszą się wycieczki turystyczno-krajoznawcze, okazjonalne imprezy kulturalnooświatowe, stałe formy zajęć klubowych (prelekcje tematyczne, spotkania dyskusyjne, projekcje filmowe DVD, gry i zabawy stolikowe, zajęcia muzyczne, czytelnictwo i przeglądy prasowe). Ważnym wydarzeniem w działalności kulturalno-oświatowej jest impreza pod nazwą: „Letnie integracyjne spotkanie przy grillu”. Impreza ma charakter plenerowy
i odbywa się w ogrodzie. Często jej uczestnikami są przedstawiciele środowiskowych instytucji
i organizacji społecznych, co sprzyja wzajemnej integracji.

Do tradycji należą comiesięczne spotkania urodzinowo-imieninowe, podczas których, poza okolicznościowymi życzeniami, solenizanci i jubilaci otrzymują drobne upominki wykonane przez mieszkańców w ramach zajęć terapeutycznych. Różne formy terapii zajęciowej rozwijają zdolności manualne mieszkańców, podnoszą ich sprawność psychiczną i fizyczną, podtrzymują i rozwijają posiadane umiejętności. Mieszkańcy chętnie uczestniczą w szerokiej ofercie zajęć plastycznych, kulinarnych, relaksacyjnoruchowych.

W miarę potrzeb realizowana jest indywidualna terapia przyłóżkowa. Działający na terenie DPS zespół terapeutyczno-opiekuńczy na bieżąco formułuje i koryguje indywidualne plany wsparcia mieszkańca, które stanowią podstawę realizowanych form organizacji czasu wolnego i terapii zajęciowej.

DPS „Pogodna Jesień”

Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”
Łódź, ul. Dojazdowa 5/7
tel./fax 42 659-87-99


Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” prowadzi działalność od roku 1959 r. W placówce zamieszkują w chwili obecnej 83 osoby w wieku starszym. Dom znajduje się w przepięknej okolicy graniczącej
z Lasem Łagiewnickim. Mieszkańcy korzystają zarówno z uroków pobliskiego Arturówka, jak i z ogrodu należącego do DPS, w którym w okresie wiosenno-letnim odbywają się liczne zajęcia, mające na celu aktywizację pensjonariuszy Domu (zabawy taneczne, sportowe i grille).

Na terenie Domu cyklicznie organizowane są uroczystości związane z wyznaniem mieszkańców: zarówno Wigilia Bożego Narodzenia, jak i Wielkanoc. Co roku pensjonariusze biorą udział w andrzejkowej zabawie tanecznej, na którą zapraszany jest znany i lubiany przez nich muzyk. Raz w roku organizowane są: konkurs wiedzy o Łodzi, jesienna i wiosenna edycja Turnieju Warcabowego, dla zwycięzców i uczestników przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Dom jest odwiedzany przez dzieci i młodzież z pobliskich, zaprzyjaźnionych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Przygotowane przez nich występy z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Ojca, Święta Niepodległości, świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy są bardzo lubiane przez Podopiecznych Domu, stanowią one atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego. Stałymi gośćmi Domu są członkowie chóru „Kantylena” z Uniwersytetu III Wieku oraz Chóru Canto I Gospochy.

Co roku mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w jednodniowej, zorganizowanej wycieczce autokarowej, zgodnie z własnymi preferencjami – sami wybierają większością głosów cel wycieczki. Ponadto mieszkańcy regularnie zwiedzają atrakcje naszego o miasta oraz regionu. Zostali zawiezieni samochodem służbowym do zoo, Manufaktury, Bronowa i Białej. W ostatnim czasie pensjonariusze mieli okazję zwiedzać wraz z przewodnikiem stację Radegast i Cmentarz Żydowski. Codzienne zajęcia dla pensjonariuszy zapewnia pracownik terapii zajęciowej. Wśród proponowanych form aktywności są: kącik fi lmowy, kącik kulinarny, pogadanki, zajęcia plastyczne i muzyczne, zajęcia usprawniające funkcjonowanie fi zyczne oraz poznawcze (gry sprawnościowe, bule, memory, bingo, „państwa i miasta”, łamigłówki, Karaoke). Kolejnym rodzajem proponowanej aktywności są spotkania inspirowane znanymi i popularnymi programami telewizyjnymi, wśród których znajdują się: „Milionerzy”, „Jeden z Dziesięciu”, „Jaka to melodia”, „Maraton uśmiechu”.

Wytwory plastyczne mieszkańców były prezentowane m.in. na Festiwalu Sztuk Wszelakich, którego organizatorem jest DPS Podgórna oraz w trakcie trwania akcji „Piramida Dobrej Woli”.

DPS w Łodzi „Dom Kombatanta”

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi „Dom Kombatanta”
ul. Przyrodnicza 24/26
tel. 42 655-30-30
fax 42 655-30-55


Dom funkcjonuje jako placówka stałego pobytu dla 47 osób. Działalność Domu ukierunkowana jest na opiekę nad osobami w podeszłym wieku. Placówka położona jest w dzielnicy willowej, na obrzeżach parku Julianowskiego. Ma swoją siedzibę w wolno stojącym budynku czterokondygnacyjnym otoczonym ogrodem, w którym pensjonariusze mogą bezpiecznie spędzać czas o każdej porze roku. Posiada rozwiązania architektoniczne dostosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Nowo dobudowana klatka schodowa wraz z bezpośrednim wejściem z przyziemia stworzyła przyjazną przestrzeń architektoniczną, która w połączeniu z windą umożliwia mieszkańcom swobodne poruszanie się po całym obiekcie. Ponadto budynek wyposażony jest w poręcze dla osób niepełnosprawnych (w poręcze wyposażone również są korytarze oraz łazienki i toalety), w system przywoławczo-alarmowy i czujki dymowe. Placówka ze względu na liczbę mieszkańców spełnia wymóg kameralności.

O mieszkańców troszczy się sprawny, wyróżniający się wysokimi walorami etycznymi Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy, składający się m.in. z pielęgniarzy, opiekunów, pokojowych, instruktorów kulturalnooświatowych i terapii zajęciowej. Wszyscy oni są właściwie przygotowani pod względem merytorycznym i charakteryzują się odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi.

Pracownikom zespołu na bieżąco udzielany, jest instruktaż w zakresie metod pracy z mieszkańcami, ponadto pracownicy ci doskonalą swój warsztat uczestnicząc w różnych konferencjach i szkoleniach, a następnie dzielą się zdobytą wiedzą z pozostałymi pracownikami. Dom zapewnia swoim pensjonariuszom całodobową opiekę pielęgniarską, stały kontakt z lekarzem internistą, neurologiem, psychiatrą i psychologiem. Ponadto prowadzone są cykliczne zajęcia gimnastyczne usprawniające mieszkańców ruchowo i terapeutyczne, m.in. zajęcia manualne, plastyczne, biblioterapia, muzykoterapia i inne zajęcia z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego.

Oferta usług wspomagających skierowana do podopiecznych Domu, nie jest ofertą zamkniętą. Z roku na rok katalog usług jest pełniejszy i trafi a do większej liczby mieszkańców. Pensjonariusze mają zapewniony kontakt z rodziną, znajomymi, środowiskiem lokalnym, są odwiedzani przez młodzież harcerską, uczniów szkół i innych placówek oświatowych. Korzystają z gościnnych występów różnych artystów. Mają także dostęp do radia, telewizji, płyt DVD, prasy codziennej, książek. Szkoły kształcące pracowników służb społecznych (Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi) i opiekunów (w tym szkoły niepubliczne) regularnie przysyłają swoich słuchaczy na praktyki do naszej na praktyki do naszej placówki. Mamy też stały kontakt z uczniami Technikum Masażu Leczniczego Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych Nr 6 w Łodzi, z dziećmi i młodzieżą z Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego „Ochronki Bałuckiej” Sióstr Salezjanek, Fundacją „Słuchaj Swego Serca” itp.

Dom aktywizuje mieszkańców i zachęca do uczestniczenia w w/w zajęciach muzyczno-ruchowych, terapeutycznych oraz organizowanych imprezach okolicznościowych (Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kombatanta, zabawy karnawałowe) i uroczystościach (wigilia, święcenie pokarmów). Ponadto przeciwdziała apatii i samotności współpracując ze społecznością lokalną, oraz umożliwia zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych. Utrzymywany jest stały kontakt z parafią Najświętszego Serca Jezusowego, na terenie której znajduje się „Dom Kombatanta”.

W Domu panuje dobra atmosfera, skutecznie zapobiegająca możliwym konfliktom, wynikającym z wieku, różnicy poglądów, doświadczeń i stanu zdrowia.

DPS „Włókniarz” im. Jana Pawła II

1. Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II
94-017 Łódź, ul. Krzemieniecka 7/9
tel. (48) 42 686-06-49 fax (48) 42 686-00-10
e-mail: wlokniarz@data.pl
www.wlokniarzlodz.domypomocy.pl/


Placówka zlokalizowana w centrum miasta, sąsiaduje z dużym kompleksem leśno-parkowym zwanym „Parkiem na Zdrowiu”, będącym w Europie rezerwatem przyrody znajdującym się w centrum miasta. Jest usytuowana na działce leśnej o powierzchni 1,42 ha. Placówka dysponuje 89 pokojami jednoosobowymi i 13 pokojami dwuosobowymi – łącznie dla 115 osób. DPS „Włókniarz” jest placówką dla osób w podeszłym wieku.

W ramach organizowania czasu wolnego mieszkańcy mają bogaty wybór form terapii zajęciowej :

1) Kinezyterapia:

 • spacery – odbywają się 2 razy w tygodniu, jeśli pogoda i samopoczucie mieszkańców na to pozwala,
 • gimnastyka przy muzyce – ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia usprawniające, wzmacniające poszczególne części ciała, dopasowane do wieku i ogólnej sprawności mieszkańców – zajęcia odbywają się codziennie,

2) Muzykoterapia i zajęcia artystyczne:

 • prawie każde zajęcia gimnastyki kończą się krótką forma relaksacji przy odpowiednio dobranej muzyce,
 • praca z zespołem wokalnym „Włókniarz” polegająca na uświetnianiu imprez i uroczystości, tj. świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych i innych, oraz reprezentowaniu Domu na różnego rodzaju imprezach i festiwalach. Głównym celem pracy z zespołem jest nauka nowego repertuaru wokalnego, deklamacji wierszy oraz dobra zabawa,
 • udział w koncertach grup zewnętrznych przychodzących do DPS, występy zaproszonych gości np.: dzieci ze szkoły muzycznej, szkół podstawowych, przedszkoli.

3) Zajęcia rekreacyjne:

 • gry i zabawy stolikowe – warcaby, szachy, chińczyk, gry karciane,
 • zajęcia Nordic Walking – nowa forma zajęć prowadzona w okresie wiosenno-jesiennym,
 • wieczorki taneczne – sylwester, ostatki, andrzejki,
 • uroczystości okolicznościowe, świąteczne,
 • wycieczki turystyczne, wyjazdy na imprezy integracyjne.

4) Gimnastyka umysłu:

 • ćwiczenia polegające na zapamiętywaniu coraz większej ilości wyrazów następujących po sobie,
 • rebusy, kalambury, gry sprawnościowe – zajęcie te są prowadzone codziennie zaraz po gimnastyce przy muzyce,

Domy Pomocy SPołecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

DPS w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56

Dom Pomocy Społecznej
ul. Rudzka 56
tel.: 42 640-90-28, fax: 42 645-01-17
e-mail: dpsrudzka@o2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56 jest stacjonarną placówką opiekuńczą przeznaczoną dla 100 osób przewlekle somatycznie chorych oraz w podeszłym wieku.
Położony jest w spokojnej, pełnej zieleni południowej części miasta. Funkcjonuje w nowocześnie urządzonym budynku, pozbawionym barier architektonicznych, w pełni dostosowanym do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Otoczony jest dużym ogrodem będącym doskonałym miejscem na odpoczynek i spędzanie wolnego czasu.
Dom posiada 53 pokoje: 14 – jednoosobowych, 32 – dwuosobowe, 6 – trzyosobowych i 1- czteroosobowy. Pokoje znajdują się na dwóch kondygnacjach. Wszystkie posiadają łazienki, wyposażone są w niezbędne sprzęty i sygnalizację przyzywową.

Do dyspozycji mieszkańców są 2 duże pokoje dziennego pobytu wyposażone w sprzęt audiowizualny, punkt biblioteczny, wyposażone w odpowiedni sprzęt pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, jadalnia, kuchenki pomocnicze, kaplica.

Na terenie Domu znajduje się również pokój gościnny, z którego mogą korzystać odwiedzający naszych mieszkańców goście.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe usługi pielęgnacyjnoopiekuńcze, opiekę medyczną w ramach POZ oraz możliwość korzystania  z rehabilitacji, terapii zajęciowej, pomocy pracownika socjalnego, porad psychologicznych i opieki duchowej. Wszystkie te usługi świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę.

W Domu preferowane jest indywidualne podejście do każdego mieszkańca. W zależności od potrzeb, zainteresowań i możliwości psychofizycznych proponowane są różne formy terapii i spędzania czasu wolnego. Codziennie organizowane są zajęcia mające na celu realizowanie dotychczasowych i rozwijanie nowych zainteresowań, zachowanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz ciekawe spędzenie wolnego czasu:

 • arteterapia (malowanie na papierze i szkle, lepienie z gliny i plasteliny, haftowanie, wykonywanie okolicznościowych dekoracji z różnych materiałów itp.),
 • zajęcia muzyczne (śpiewanie solowe i w zespole, słuchanie muzyki, zabawy taneczne),
 • ćwiczenia i zabawy ruchowe (w ciepłe dni organizowane w ogrodzie),
 • gimnastyka usprawniająca i relaksacyjna,
 • gry stolikowe (planszowe, karty),
 • rozrywki intelektualne (wspólne czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek).

W Domu organizowane są okazjonalne imprezy:

 • coroczna impreza plenerowa z przygotowanym programem artystycznym dla mieszkańców i zaproszonych gości,
 • w miesiącach letnich grill lub ognisko z występami muzycznymi i tańcami dla mieszkańców,
 • wewnętrzne imprezy okolicznościowe z okazji świąt, urodzin mieszkańców,
 • występy artystyczne gości z zaprzyjaźnionych placówek jak szkoły, przedszkola, domy dziennego pobytu, domy pomocy społecznej.
DPS w Łodzi przy ul. Narutowicza 114

Dom Pomocy Społecznej
ul. Narutowicza 114
tel.: 42 679-12-55
fax: 42 678-46-88


Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114 w ramach oferowanych usług dba o zaspokojenie zarówno biologicznych, jak i psychospołecznych potrzeb mieszkańców poprzez :

 1. terapię zajęciową – zajęcia dostosowane do zróżnicowanych zainteresowań i możliwości psychofizycznych mieszkańców: zajęcia ruchowe, zajęcia z zakresu arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii (malowanie, rysowanie, wyklejanie, wypalanie, wycinanie, linoryt, filografia, metaloplastyka),
 2. terapię przyłóżkową mającą na celu wypełnienie czasu wolnego i wspieranie mieszkańców obłożnie chorych, spędzających czas niemal wyłącznie w łóżku lub głównie w obrębie pokoju;
 3. organizację raz do roku turnusu rehabilitacyjnego (uzależnioną od możliwości uzyskania refundacji ze środków PFRON),
 4. dostęp do codziennej prasy i zasobów biblioteki,
 5. umożliwienie udziału w praktykach religijnych (kaplica na terenie Domu); niesprawnych, leżących mieszkańców kapłan odwiedza w pokojach. Personel realizujący wyżej opisane usługi składa się z zespołu terapeutyczno-opiekuńczego bezpośrednio sprawującego opiekę nad mieszkańcami i Pracowników Pierwszego Kontaktu.
 6. działalność kulturalno-oświatową, w ramach której organizowane są następujące zajęcia
 • imprezy świąteczne i okolicznościowe – Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Seniora, Walentynki, Andrzejki, Mikołajki. Zarówno Święta Wielkanocne jak i Bożego Narodzenia upływają w rodzinnej, serdecznej atmosferze, przy wspólnym stole zasiadają mieszkańcy i Dyrekcja Domu,
 • imprezy integracyjne, w tym coroczny Turniej Gier Stolikowych na który zapraszani są mieszkańcy ze wszystkich DPS-ów z Łodzi i województwa,
 • imprezy rekreacyjne, w tym w okresie letnim grille,
 • zabawy taneczne przy muzyce na żywo z poczęstunkiem,
 • gry i zabawy stolikowe (karty, gry planszowe),
 • spacery,
 • pogadanki i prelekcje na interesujące mieszkańców tematy, również prezentowane przez zaproszonych gości.
Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńcze w Łodzi

Centrum RehabilitacyjnoOpiekuńcze w Łodzi
ul. Przybyszewskiego 255/267
tel. centr. 42 250-72-00 do 05
www.cro.fi nn.pl


Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych. Sposoby organizowania czasu wolnego przez dział Służb Społecznych CRO DPS w Łodzi:
Zajęcia dla pensjonariuszy
Całoroczne:

 • muzykoterapia z elementami gimnastyki i tańca,
 • gry i zabawy stolikowe (między innymi brydż),
 • zajęcia z obsługi komputera,
 • zajęcia z wykorzystaniem komputera, tj. prezentacja treści dostępnych w Internecie.
 • projekcje filmowe,
 • możliwość uczestnictwa w zespole artystycznym prowadzonym przez Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych,
 • terapia zajęciowa.

Sezonowe:

 • zajęcia Nordic Walking,
 • wyjścia do kin, teatrów , muzeów, ogrodów botanicznych i wszelkich innych obiektów o ofercie kulturalnej lub edukacyjnej,
 • wyjścia do parków, lasów i innych miejsc odpoczynku i rekreacji, zabawy plenerowe (tańce, konkursy z nagrodami i poczęstunek),
 • udział w imprezach organizowanych przez inne domy pomocy społecznej.

Imprezy cykliczne:

 • zabawa plenerowa organizowana przy wsparciu finansowy Rady Osiedla „Zarzew”.

Dodatkowo z okazji wszystkich ważniejszych świąt: państwowych , narodowych, religijnych organizowane są występy zespołu artystycznego złożonego z mieszkańców CRO DPS w Łodzi.

DPS w Łodzi przy ul. Złotniczej 10

Dom Pomocy Społecznej
ul. Złotnicza 10
tel.: 42 655-57-62
fax: 657-50-90


DPS przy ul. Złotniczej 10 jest placówką przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych. Liczba miejsc w DPS wynosi 133. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Organizację czasu wolnego zapewnia między innymi terapia zajęciowa, rozwijająca różne obszary aktywności mieszkańców, z uwzględnieniem ich uzdolnień, indywidualnych zainteresowań, potrzeb i możliwości psychofizycznych. W ramach terapii zajęciowej, proponowane są zajęcia w następujących formach:

 • arteterapia,
 • muzykoterapia,
 • filmoterapia,
 • biblioterapia,
 • ludoterapia,
 • hortikuloterapia,
 • silvoterapia,
 • ergoterapia,
 • kinezyterapia,
 • zajęcia relaksacyjne,
 • socjoterapia,
 • forum dyskusyjne,
 • terapia oparta na słowie.

Zajęcia terapeutyczne organizowane są indywidualnie i grupowo, prowadzona jest również terapia przyłóżkowa. Zajęcia zorganizowane odbywają się w odpowiednio do tego celu wyposażonej pracowni oraz na świetlicy Domu. Prowadzone są również zajęcia rekreacyjne, gimnastyka usprawniająca motorykę małą i dużą, zabiegi fizjoterapeutyczne oraz zajęcia na sali ćwiczeń.

Działalność kulturalno-oświatowa koncentruje się na integracji środowiska osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, pokonywaniu barier i likwidowaniu uprzedzeń. Organizowane są spotkania integracyjne, których celem jest nawiązywanie i podtrzymywanie więzi mieszkańców DPS z ich rodzinami i środowiskiem.
Na terenie Domu i poza nim organizuje się wiele imprez okolicznościowych np.

 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Ostatki,
 • Walentynki,
 • Dzień Kobiet,
 • Dzień Seniora,
 • Dzień Matki,
 • Festyny, Grille Biesiady, zabawy taneczne (np. Pożegnanie lata, Powitanie wiosny)
 • Wycieczki (m.in. Licheń, Częstochowa, Łagiewniki)
 • Występy zaproszonych gości z różnych instytucji, organizacji, grup nieformalnych i osób indywidualnych (domy kultury, zespoły wokalne, artyści)
 • Wyjazdy na imprezy do innych placówek na terenie województwa
 • Uroczyste obchody świąt kościelnych (m.in. Kolędowanie).

Najważniejszą imprezą integracyjną, której pomysłodawcą i głównym organizatorem jest dział terapii, jest coroczne Ognisko Integracyjne dla Osób Niepełnosprawnych, w którym uczestniczą delegacje mieszkańców z domów pomocy z całego województwa oraz w ramach którego współpracujemy z wieloma instytucjami publicznymi.

DPS w Łodzi przy ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 32

V. Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 32
tel.: 42 632-11-00
fax: 42 632-22-74


Dom jest placówką stacjonarną, stałego lub okresowego pobytu zapewniającą całodobową opiekę kobietom przewlekle somatycznie chorym. Dom posiada 91 miejsc. Zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające mieszkańców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami,
w szczególności zapewnia:

 1. miejsce zamieszkania wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt i meble, pościel oraz środki utrzymania higieny osobistej,
 2. wyżywienie z możliwością wyboru zestawu posiłków lub otrzymanie posiłku dodatkowego
  oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza,
 3. odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb, pory roku, utrzymane
  w czystości i wymieniane w razie potrzeby,
 4. pielęgnację podopiecznych,
 5. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 6. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej i utrzymaniu w czystości pomieszczeń mieszkalnych,
 7. organizację różnych form terapii zajęciowej dla poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców,
 8. udział w imprezach kulturalnych i sportowych,
 9. możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca,
 10. pomoc w załatwianiu spraw socjalnych,
 11. warunki do samorządności mieszkańców,
 12. możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
  w depozycie Domu,
 13. możliwość kontaktu z psychologiem.

W Domu prowadzona jest terapia zajęciowa:

 • indywidualna dla osób uzdolnionych plastycznie lub muzycznie;
 • grupowa w postaci muzykoterapii, biblioterapii, ergoterapii, kinezyterapii oraz arteterapii.

Wykaz organizowanych imprez kulturalno-oświatowych:

 • spotkania z przyjaciółmi 2.Domu Pomocy Społecznej,
 • Jasełka i Dzień Babci – Przedszkole Miejskie nr 98,
 • Dzień Babci – Szkoła Podstawowa nr 152,
 • ostatki – zabawa taneczna,
 • program wiosenny- Przedszkole Miejskie nr 98,
 • Dzień Matki – Ośrodek Kultury „Karolew”,
 • program letni – Ośrodek Kultury „Karolew”,
 • program o Łodzi – Szkoła Podstawowa nr 152,
 • spotkanie śpiewaczy – Zespół „Gospochy”,
 • program o papieżu Janie Pawle II – Szkoła Podstawowa nr 26,
 • program o papieżu Janie Pawle II – Publiczne Gimnazjum nr26,
 • Dzień Seniora – Zespół „Gospochy”,
 • program Świąteczny – Przedszkole Miejskie nr 98.